Uporaba prava Evropske unije - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textPogodbe in evropske institucije

Glavni namen Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) in prejšnjih pogodb je postopno povezovanje evropskih držav in vzpostavitev notranjega trga, ki temelji na prostem pretoku blaga, oseb, kapitala in storitev ter na postopnem zbliževanju gospodarskih politik.

Države članice se delno odpovejo svoji suverenosti in prenesejo na institucije EU pristojnost sprejemanja predpisov (uredba, direktiva, odločba), ki imajo prednost pred nacionalno zakonodajo.

Ti predpisi so takoimenovana sekundarna zakonodaja in so za pogodbami (primarna zakonodaja) in mednarodnimi sporazumi tretji pomembni vir prava Unije.

Poleg zavezujočih pravnih predpisov (uredbe, direktive, odločbe) in nezavezujočih pravnih predpisov (priporočila in mnenja), predvidenih s Pogodbo o delovanju Evropske unije, sodi v sekundarno zakonodajo še cela vrsta drugih aktov, denimo notranji predpisi institucij ali akcijski programi Evropske unije.