Title of the document in the language of the document - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textSutartys ir Europos Sąjungos institucijos

Pagrindinis Sutarties dėl ES veikimo ir ankstesnių sutarčių tikslas – vis didesnė Europos valstybių integracija ir bendrosios rinkos, pagrįstos keturiomis judėjimo laisvėmis (laisvas turto, asmenų, kapitalo ir paslaugų judėjimas) ir palaipsniu šalių ekonomikos politikos suartėjimu, kūrimas.

To siekdamos valstybės narės atsisakė dalies savo suvereniteto ir Europos Sąjungos institucijoms suteikė galią leisti už nacionalinę teisę viršesnius teisės aktus (reglamentus, direktyvas ir sprendimus).

Šie antrinės teisės aktai yra trečias svarbus Europos Sąjungos teisės šaltinis po sutarčių (pirminė teisė) ir tarptautinių susitarimų.

Antrinės teisės aktams priskiriami Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo numatyti privalomieji (reglamentai, direktyvos ir sprendimai) ir neprivalomieji (nutarimai ir nuomonės) teisės aktai ir įvairūs kiti dokumentai, pavyzdžiui, institucijų vidaus reglamentai arba veiksmų programos.