Title of the document in the language of the document - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textPerussopimukset ja EU:n toimielimet

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) ja aiempien perussopimusten ensisijainen tavoite on toteuttaa Euroopan valtioiden vaiheittainen yhdentyminen ja luoda sisämarkkinat neljän liikkumisvapauden (tavarat, henkilöt, pääomat ja palvelut) pohjalta ja talouspolitiikan vaiheittaisen yhdentymisen kautta.

Tätä varten jäsenvaltiot luovuttavat unionille osan suvereniteetistaan ja antavat sen toimielimille valtuudet antaa säädöksiä (asetuksia, direktiivejä, päätöksiä), jotka ovat kansalliseen oikeuteen nähden ensisijaisia.

Johdettu oikeus on kolmas tärkeä unionin oikeuden lähde perussopimusten (primaarioikeuden) ja kansainvälisten sopimusten ohella.

Johdettuun oikeuteen kuuluu paitsi SEUT-sopimuksessa määriteltyjä sitovia säädöksiä (asetukset, direktiivit ja päätökset) ja ei-sitovia oikeudellisia välineitä (päätöslauselmat, lausunnot) myös muita oikeudellisia välineitä, kuten EU:n toimielinten sisäistä toimintaa koskevia säädöksiä ja EU:n toimintaohjelmia.