Title of the document in the language of the document - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textTraktaterne og EU-institutionerne

Det vigtigste formål med traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (EUF-traktaten) og de tidligere traktater er at gennemføre en gradvis integration af EU-landene og at oprette et fælles marked på grundlag af de fire former for fri bevægelighed (for varer, personer, kapital og tjenesteydelser) og en gradvis tilnærmelse af de økonomiske politikker.

Til dette formål har EU-landene givet afkald på en del af deres suverænitet og bemyndiget EU-institutionerne til at vedtage lovgivning (forordninger, direktiver og afgørelser), som går forud for national ret.

Denne afledte ret er EU-rettens tredje vigtige retskilde – efter traktaterne (den primære ret) og de internationale aftaler.

Til den afledte ret hører bindende retsakter (forordninger, direktiver og afgørelser) og ikke-bindende retsakter (henstillinger og udtalelser) i henhold til EUF-traktaten samt en række andre retsakter, såsom institutionernes interne bestemmelser og EU's handlingsprogrammer.