Stosowanie prawa Unii Europejskiej - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textRola Komisji Europejskiej

Komisja Europejska nazywana jest „strażniczką traktatów”.

Dba ona bowiem o to, aby przepisy prawa UE były przestrzegane przez osoby prywatne, państwa członkowskie oraz pozostałe instytucje europejskie.

W przypadku naruszenia przepisów prawa UE Komisja Europejska może nakładać kary na osoby prywatne i na firmy.

Może wszczynać wobec państw członkowskich postępowania w sprawie naruszenia, w których wzywa je do uregulowania niezgodnej z przepisami sytuacji w określonym terminie.

Komisja może również wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości w przypadku naruszenia przepisów UE przez państwa członkowskie lub inne instytucje europejskie.