Toepassing van het EU-recht - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textDe rol van de Europese Commissie

De Europese Commissie speelt de rol van "hoedster van de verdragen".

Zij ziet toe op de naleving van het EU-recht door burgers, EU-landen en Europese instellingen.

De Europese Commissie kan bij de uitoefening van deze bevoegdheden sancties opleggen aan particulieren en bedrijven wegens inbreuken op het EU-recht.

Zij kan tegen EU-landen inbreukprocedures inleiden en hun vragen de situatie binnen een bepaalde termijn recht te trekken.

Ten slotte kan de Europese Commissie bij het Hof van Justitie zaken aanhangig maken wegens schending van het EU-recht door EU-landen of andere Europese instellingen.