Title of the document in the language of the document - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textEiropas Komisijas uzdevums

Eiropas Komisija veic "Līgumu sargātājas" uzdevumu.

Eiropas Komisija raugās, lai privātpersonas, dalībvalstis un citas ES institūcijas piemērotu ES tiesību aktu noteikumus.

Savas kompetences ietvaros Eiropas Komisija privātpersonām un uzņēmumiem var arī noteikt sankcijas par ES tiesību pārkāpumiem.

Tā pret dalībvalstīm var ierosināt pārkāpuma procedūras, kurās tā aicina dalībvalstis noteiktā termiņā situāciju labot.

Visbeidzot, ja dalībvalstis vai citas ES institūcijas ir pārkāpušas ES tiesības, Eiropas Komisija var vērsties Tiesā.