Title of the document in the language of the document - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textEuropos Komisijos vaidmuo

Europos Komisija yra „sutarčių sergėtoja“.

Ji stebi, kaip privatūs asmenys, valstybės narės ir kitos Europos Sąjungos institucijos taiko Europos Sąjungos teisės nuostatas.

Naudodamasi savo galiomis Europos Komisija privatiems asmenims ir įmonėms už Europos Sąjungos teisės pažeidimus gali skirti sankcijas.

Ji gali pradėti valstybių narių pažeidimų nagrinėjimo procedūras, kurioms vykstant valstybės narės raginamos iki nustatyto termino ištaisyti padėtį.

Europos Sąjungos teisę pažeidusias valstybes nares ar kitas Europos Sąjungos institucijas Europos Komisija gali apskųsti ir Teisingumo Teismui.