Title of the document in the language of the document - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textEuroopa Komisjoni ülesanded

Euroopa Komisjon on asutamislepingute täitmise järelevalvaja.

Seega peab komisjon tagama, et eraisikud, liikmesriigid ja Euroopa institutsioonid kohaldavad Euroopa Liidu õigusaktide sätteid.

Komisjon võib oma ülesannete täitmise eesmärgil määrata eraisikutele ning äriühingutele karistusi ühenduse õigusaktide sätete rikkumise eest.

Lisaks sellele võib ta liikmesriikide suhtes algatada rikkumismenetlusi ning nõuda neilt teatava olukorra parandamist kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul.

Euroopa Komisjonil on samuti õigus pöörduda Euroopa Kohtu poole, kui liikmesriigid või Euroopa institutsioonid on rikkunud Euroopa Liidu õigust.