Title of the document in the language of the document - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textEuropa-Kommissionens rolle

Europa-Kommissionen er "traktaternes vogter".

Den holder øje med, at såvel enkeltpersoner som EU-landene og de øvrige EU-institutioner anvender EU-rettens bestemmelser på korrekt vis.

Kommissionen kan bl.a. pålægge enkeltpersoner og virksomheder sanktioner, hvis de overtræder EU-retten.

Den kan indlede overtrædelsesprocedurer mod EU-landene og opfordre dem til at rette op på en situation inden for en bestemt frist.

Endelig kan Kommissionen indbringe EU-landenes eller de øvrige EU-institutioners formodede overtrædelser af EU-retten for Domstolen.