Uplatňování práva Evropské unie - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textÚloha Evropské komise

Evropská komise působí jako „strážkyně smluv“.

Dohlíží na provádění práva Unie jednotlivci, členskými státy i ostatními evropskými institucemi.

Při výkonu svých pravomocí může v případě porušení práva Unie uložit sankce jednotlivcům i podnikům.

Evropská komise může vůči členským státům zahájit řízení pro porušení práva a v rámci tohoto řízení členské státy vyzvat, aby ve stanovené době situaci napravily.

Evropská komise může požádat Soudní dvůr o řešení stížností týkajících se porušení práva Unie členskými státy nebo ostatními evropskými institucemi.