Прилагане на правото на Европейския съюз - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textРолята на Европейската комисия

Европейската комисия играе ролята на „пазител на договорите“.

Това означава, че тя следи за прилагането на разпоредбите на правото на ЕС от страна на гражданите, държавите-членки и другите европейски институции.

Правомощията на Комисията ѝ позволяват да налага санкции на граждани и предприятия за нарушения на правото на Съюза.

Тя може също така да завежда дела за нарушения срещу държави-членки, в рамките на които ги приканва да коригират дадена нередност в определен срок.

Освен това Комисията може да сезира Съда на ЕС с искове по нарушения на правото на Съюза от страна на държавите-членки или другите европейски институции.