Aplicarea dreptului Uniunii Europene - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textDespăgubiri - jurisprudenţă


Jurisprudenţa Curţii de Justiţie referitoare la cererile de despăgubiri în urma încălcării dreptului Uniunii Europene de către statele membre

În 1991, în cauza CJCE Francovich din 19 noiembrie 1991, Curtea de Justiţie a consacrat principiul potrivit căruia: „statele membre sunt obligate sa repare prejudiciile cauzate persoanelor de drept privat prin încălcările dreptului Uniunii Europene care le sunt imputabile.”

În Comunicarea sa din 5 septembrie 2007 intitulată „Către o Europă a rezultatelor - aplicarea legislaţiei comunitare” [COM(2007)502], în secţiunea „1.3. Formarea cu privire la legislaţia comunitară”, Comisia a indicat că va publica un document explicativ privind jurisprudenţa Curţii de Justiţie referitoare la cererile de despăgubiri pentru încălcarea dreptului Uniunii Europene de către statele membre.

Obiectivul acestui document pdf  este prezentarea unei sinteze a concluziilor Curţii în materie, explicând mai întâi hotărârea din cauza Francovich, condiţiile antrenării răspunderii statelor membre şi noţiunea de autor al neîndeplinirii obligaţiei. Documentul examinează apoi modul în care jurisdicţiile naţionale antrenează răspunderea statelor membre, căile juridice disponibile şi termenele aflate la dispoziţia persoanelor prejudiciate, autoritatea responsabilă de acordarea reparaţiilor şi caracterul adecvat al acestora.

Notă: noţiunea de „drept comunitar” folosită în acest document trebuie interpretată, de la intrarea în vigoare a Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene, ca „dreptul Uniunii Europene”.