Title of the document in the language of the document - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textSu žalos atlyginimu susijusi Teisingumo Teismo praktika


Teisingumo Teismo praktika dėl prašymų atlyginti žalą, susijusi su valstybių narių padarytais Europos Sąjungos teisės pažeidimais

1991 m. lapkričio 19 d. byloje Francovich Teisingumo Teismas įtvirtino principą, pagal kurį „valstybės narės privalo atlyginti privačių asmenų patirtą žalą dėl Bendrijos teisės pažeidimų, kurie joms priskiriami“.

2007 m. rugsėjo 5 d. komunikato „Rezultatų siekianti Europa – Bendrijos teisės taikymas“ (COM(2007)502) 1.3 skirsnyje „Mokymai Bendrijos teisės tematika“ Komisija nurodė paskelbsianti aiškinamąjį Teisingumo Teismo praktikos dėl prašymų atlyginti žalą, susijusios su valstybių narių padarytais Bendrijos teisės pažeidimais, dokumentą.

Šio dokumento pdf  tikslas – apžvelgti, ką Teisingumo Teismas nustatė šiuo klausimu, visų pirma išaiškinti sprendimą byloje Francovich, valstybių narių atsakomybės įgyvendinimo sąlygas ir pažeidimą padariusios institucijos sąvoką. Be to, dokumente nagrinėjama, kaip valstybių narių atsakomybę įgyvendina nacionaliniai teismai, kokiomis teisinėmis priemonėmis galima naudotis, kokie terminai taikomi nukentėjusiems privatiems asmenims, kokia valdžios institucija privalo atlyginti žalą ir ar ji tinkamai atlyginama.

Atkreipkite dėmesį, kad šiame dokumente vartojamas žodžių junginys „Bendrijos teisė“ įsigaliojus Sutarčiai dėl Europos Sąjungos veikimo turi būti suprantamas kaip „Europos Sąjungos teisė“.