Title of the document in the language of the document - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textA kártérítésről szóló ítélkezési gyakorlat


Az Európai Unió Bíróságának az uniós jog valamely tagállam által történő megsértése miatt indított kártérítési kérelmekre vonatkozó ítélkezési gyakorlata

1991-ben az Európai Unió Bírósága a Francovich-ügyben 1991. november 19-én hozott ítéletében kimondta azt az elvet, miszerint „a tagállamok kötelesek megtéríteni a magánszemélyeknek okozott azon károkat, amelyek a közösségi jog nekik betudható megsértéséből származnak”.

„Az eredmények Európája – A közösségi jog alkalmazása” című 2007. szeptember 5-i közleményének (COM(2007)502) „1.3. A közösségi joggal kapcsolatos képzés” című szakaszában a Bizottság jelezte, hogy egy értelmező dokumentumot fog kiadni a Bíróságnak a közösségi jog tagállamok általi megsértése miatti kártérítési igényekre vonatkozó ítélkezési gyakorlatáról.

E dokumentum pdf  célja, hogy áttekintést nyújtson mindarról, amit a Bíróság e tárgyban megállapított, mindenekelőtt a Francovich-ügyben hozott ítélet, a tagállamok felelősségének végrehajtási feltételei, valamint a mulasztást okozó szerv fogalmának magyarázata révén. A dokumentum a továbbiakban megvizsgálja, milyen intézkedéseket hoztak a nemzeti bíróságok a tagállamok felelősségének érvényre juttatása érdekében, milyen jogi lépések és határidők állnak a károsult magánszemélyek rendelkezésére, mely hatóság felelős a kártérítésért, illetve mikor tekinthető az arányosnak.

Megjegyzés: a dokumentumban használt „közösségi jog” kifejezést az Európai Unió működéséről szóló szerződés hatálybalépése óta „európai uniós jog”-ként kell érteni.