Uporaba prava Evropske unije - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textNovejše odločitve Evropske komisije


Evropska komisija začne informacije o obravnavanju zadev v postopku ugotavljanja kršitev zagotavljati z uradnim opominom, razen če ne odloči drugače.

Podobno začne informacije v zvezi z odločitvami glede neizvrševanja sodb Sodišča Evropske unije zagotavljati z uradnim opominom, razen če ne odloči drugače.

Evropska komisija zagotavlja tudi informacije o odločitvah o zaključenih zadevah v primeru ugotovljenih kršitev.

V nadaljevanju so informacije, ki jih je objavil Generalni sekretariat Evropske komisije po 20. marcu 2002, razvrščene po datumu.