Uplatňovanie práva Európskej únie - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textNajnovšie rozhodnutia Európskej komisie


Pokiaľ sa nerozhodne inak, Európska komisia uverejňuje svoje rozhodnutia súvisiace s konaním o porušení počnúc štádiom po zaslaní formálnej výzvy.

V prípade nevykonania rozhodnutí Súdneho dvora, Komisia uverejňuje svoje rozhodnutia počnúc štádiom, v ktorom zasiela výzvu. Aj v tomto prípade sa môže na základe rozhodnutia Komisie postupovať inak.

Okrem toho sa uverejňujú aj rozhodnutia o uzatvorení prípadov, kde sa zistilo nesplnenie povinnosti.

Ponúkame vám rozhodnutia, ktoré uverejnil generálny sekretariát Európskej komisie od 20. marca 2002, zoradené podľa dátumu.