Toepassing van het EU-recht - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textRecente beschikkingen van de Europese Commissie


Tenzij de Commissie anders beslist, maakt zij de stand van zaken van inbreukprocedures bekend zodra zij een aanmaningsbrief verstuurt.

Ook besluiten over niet-nagekomen arresten van het Hof van Justitie maakt de Commissie bekend vanaf het stadium van de aanmaningsbrief, tenzij zij anders beslist.

De Commissie maakt ook besluiten tot seponering van vastgestelde inbreuken bekend.

Hieronder vindt u in chronologische volgorde de beslissingen die door het Secretariaat-generaal van de Europese Commissie sinds 20 maart 2002 werden gepubliceerd.