Title of the document in the language of the document - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textEiropas Komisijas jaunākie lēmumi


Ja nav nolemts citādi, pēc oficiālā paziņojuma nosūtīšanas Eiropas Komisija informē par lietu turpmāko virzību pārkāpuma procedūrās.

Ja Komisija nenolemj citādi, pēc oficiālā paziņojuma nosūtīšanas līdzīgu informāciju sniedz arī par lēmumiem, ja netiek izpildīti Eiropas Savienības Tiesas spriedumi.

Komisija sniedz arī informāciju par lēmumiem izbeigt lietas konstatēto pārkāpumu gadījumā.

Turpinājumā atrodama informācija, ko Eiropas Komisijas Ģenerālsekretariāts ir publicējis kopš 2002. gada 20. marta, tā sakārtota atbilstoši datumam.