Title of the document in the language of the document - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textUusimmat rikkomisia koskevat Euroopan komission päätökset


Ellei Euroopan komissio toisin päätä, se tiedottaa asioiden käsittelyn etenemisestä rikkomusmenettelyssä virallisen ilmoituksen antamisesta lähtien.

Käsittelyn etenemistä koskevat tiedot annetaan niin ikään virallisen ilmoituksen antamisesta lähtien myös päätöksistä, jotka koskevat Euroopan unionin tuomioistuimen tuomioiden noudattamatta jättämistä, ellei komissio toisin päätä.

Lisäksi komissio antaa tietoja todettujen rikkomisten käsittelyn lopettamista koskevista päätöksistä.

Seuraavassa on esitetty Euroopan komission pääsihteeristön 20. maaliskuuta 2002 alkaen julkaisemat tiedot aikajärjestyksessä.