Title of the document in the language of the document - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textKommissionens seneste beslutninger


Medmindre Europa-Kommissionen beslutter noget andet, offentliggøres de afgørelser, der træffes i forbindelse med traktatbrudssager fra og med åbningsskrivelsen.

Lignende oplysninger offentliggøres - igen fra og med åbningsskrivelsen – i forbindelse med afgørelser vedrørende manglende efterlevelse af EU-Domstolens domme, medmindre Europa-Kommissionen beslutter noget andet.

Kommissionen offentliggør også afgørelser om henlæggelse af sager vedrørende konstaterede overtrædelser.

Nedenfor findes de afgørelser, som Europa-Kommissionens generalsekretariat har offentliggjort siden den 20. marts 2002, sorteret efter dato.