Tillämpning av EU-rätten - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textÅrsrapporter om kontrollen av EU-rättens tillämpning


EU-kommissionen sammanställer en årsrapport om sin kontroll av EU-rättens tillämpning på begäran av Europaparlamentet eller medlemsländerna.

  Tjugofemteårsrapporten (2012) English[NEW]
  Tjugofemteårsrapporten (2011) English
  Tjugofemteårsrapporten (2010) English
  Tjugofemteårsrapporten (2009) English
  Tjugofemteårsrapporten (2008) English
  Tjugofemteårsrapporten (2007)
  Tjugofjärdeårsrapporten (2006)
  Tjugotredjeårsrapporten (2005)
  Tjugoandraårsrapporten (2004)
  Tjugoförstaårsrapporten (2003)
  Tjugondeårsrapporten (2002)
  Nittondeårsrapporten (2001)
  Artondeårsrapporten (2000)
  Sjuttondeårsrapporten (1999)
  Sextondeårsrapporten (1998)

De tidigare årsrapporterna är inte tillgängliga online på generalsekretariatets webbplats men kan rekvireras via denna länk