Stosowanie prawa Unii Europejskiej - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textSprawozdania roczne w sprawie kontroli stosowania prawa UE


Komisja Europejska opracowuje co roku sprawozdanie na temat swoich działań w zakresie kontroli stosowania przepisów prawa UE w odpowiedzi na wnioski Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich.

  30. Sprawozdanie roczne (2012) English[NEW]
  29. Sprawozdanie roczne (2011) English
  28. Sprawozdanie roczne (2010) English
  27. Sprawozdanie roczne (2009) English
  26. Sprawozdanie roczne (2008) English
  25. Sprawozdanie roczne (2007)
  24. Sprawozdanie roczne (2006)
  23. Sprawozdanie roczne (2005)
  22. Sprawozdanie roczne (2004)
  21. Sprawozdanie roczne (2003)
  20. Sprawozdanie roczne (2002)
  19. Sprawozdanie roczne (2001)
  18. Sprawozdanie roczne (2000)
  17. Sprawozdanie roczne (1999)
  16. Sprawozdanie roczne (1998)

Wsześniejsze sprawozdania roczne nie są dostępne on-line na stronie Sekretariatu Generalnego Komisji Europejskiej. Można do nich dotrzeć, klikając tutaj.