Uplatňování práva Evropské unie - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textVýroční zprávy o kontrole uplatňování práva Unie


Evropská komise vypracovává výroční zprávy o své činnosti v oblasti kontroly uplatňování práva Unie na základě žádostí Evropského parlamentu a členských států.

  30. výroční zpráva (2012) English[NEW]
  29. výroční zpráva (2011) English
  28. výroční zpráva (2010) English
  27. výroční zpráva (2009) English
  26. výroční zpráva (2008) English
  25. výroční zpráva (2007)
  24. výroční zpráva (2006)
  23. výroční zpráva (2005)
  22. výroční zpráva (2004)
  21. výroční zpráva (2003)
  20. výroční zpráva (2002)
  19. výroční zpráva (2001)
  18. výroční zpráva (2000)
  17. výroční zpráva (1999)
  16. výroční zpráva (1998)

Starší výroční zprávy nejsou na stránkách generálního sekretariátu Evropské komise uveřejněny, je však možné je získat prostřednictvím tohoto odkazu.