Tillämpning av EU-rätten - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textTjugotredje årsrapporten om kontrollen av gemenskapsrättens tillämpning [KOM(2006) 416]


Tjugotredje årsrapporten [KOM(2006) 416]
pdfCSDADEETELENESFIFRITLVLTHUMTNLPLPTSKSLSV

Situationen på olika områden [SEK(2006) 999]
pdf[660 KB] EN

Bilaga – Statistik [SEK(2006) 1005]
pdf[1,5 MB] FR

Statistikbilaga I: Överträdelser – Bakgrund
pdf[260 KB] FR

Statistikbilaga II: Överträdelser: ärendefas, rättslig grund, medlemsstat och sektor
pdf[410 KB] FR

Statistikbilaga III: Översikt över överträdelser av fördrag, förordningar och beslut
pdf[300 KB] FR

Statistikbilaga IV: Genomförande av direktiv

Del 1: Direktiv som skulle ha införlivats 2005
Del 2: Underlåtenhet att anmäla nationella åtgärder för genomförande av direktiv
Del 3: Bristande överensstämmelse eller felaktig tillämpning av nationella genomförandebestämmelser
pdf[925 KB] FR

Statistikbilaga V: Domar som har meddelats till och med den 31 december 2005 och som ännu inte har verkställts
pdf[214 KB] FR

Bilaga VI: Nationella domstolars tillämpning av gemenskapsrätten
pdf[419 KB] FR