Aplicarea dreptului Uniunii Europene - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textAl 23-lea raport privind controlul aplicării dreptului Uniunii Europene [COM(2006) 416]


Al 23-lea raport anual [COM(2006) 416]
pdfCSDADEETELENESFIFRITLVLTHUMTNLPLPTSKSLSV

Situaţia în diferitele sectoare [SEC(2006) 999]
pdf[660 KB] EN

Anexa statistică completă [SEC(2006) 1005]
pdf[1,5 MB] FR

Anexa statistică I: Detectarea încălcărilor
pdf[260 KB] FR

Anexa statistică II: Proceduri de încălcare - etape, temei juridic, stat membru şi sector
pdf[410 KB] FR

Anexa statistică III: Privire de ansamblu asupra încălcării dispoziţiilor prevăzute de tratate, regulamente şi decizii
pdf[300 KB] FR

Anexa statistică IV - Situaţia punerii în aplicare a directivelor

Partea 1: Directivele al căror termen limită de transpunere a expirat în 2005
Partea a 2-a: Necomunicarea măsurilor naţionale de punere în aplicare a directivelor
Partea a 3-a: Proceduri de încălcare pentru neconformitate şi aplicare necorespunzătoare a măsurilor naţionale
pdf[925 KB] FR

Anexa statistică V: Hotărârile Curţii de Justiţie pronunţate până la 31 decembrie 2005 care nu au fost încă puse în aplicare
pdf[214 KB] FR

Anexa VI: Privire de ansamblu asupra aplicării dreptului Uniunii Europene de către instanţele judecătoreşti naţionale
pdf[419 KB] FR