Title of the document in the language of the document - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textit-23 Rapport dwar il-kontroll tal-Applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni [COM(2006) 416]


it-23rapport annwali [COM(2006) 416]
pdfCSDADEETELENESFIFRITLVLTHUMTNLPLPTSKSLSV

Sitwazzjoni fis-setturi differenti [SEC(2006) 999]
pdf[660 KB] EN

Anness Statistiku Sħiħ [SEC(2006) 1005]
pdf[1.5 MB] FR

Anness Statistiku I: il-kxif ta' ksur
pdf[260 KB] FR

Anness Statistiku II: Proċeduri ta' ksur - tqassim skont l-istadju li jkun laħaq, il-bażi legali, l-Istat Membru u s-settur
pdf[410 KB] FR

Anness Statistiku III: Ħarsa ġenerali lejn il-Ksur tat-Trattati, tar-Regolamenti u tad-Deċiżjonijiet
pdf[300 KB] FR

Anness Statistiku IV - Progress fl-implimentazzjoni tad-Direttivi

Parti 1: Direttivi li d-data ta' traspożizzjoni tagħhom skadiet fl-2005
Parti 2: Pajjiżi li ma kkomunikawx il-miżuri nazzjonali ta' implimentazzjoni (MNI) tad-Direttivi
Parti 3: Azzjoni formali kontra l-awtoritajiet li ma jikkonformawx ma' u li japplikaw ħażin il-MNI
pdf[925 KB] FR

Anness Statistiku V: Sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja sal-31 ta' Diċembru 2005 u li għandhom ma ġewx implimentati
pdf[214 KB] FR

Anness VI : Ħarsa ġenerali lejn l-Applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni mill-qrati nazzjonali
pdf[419 KB] FR