Title of the document in the language of the document - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text23-oji Bendrijų teisės taikymo kontrolės ataskaita [COM(2006) 416]


23-oji metinė ataskaita [COM(2006) 416]
pdfCSDADEETELENESFIFRITLVLTHUMTNLPLPTSKSLSV

Padėtis įvairiuose sektoriuose [SEC(2006) 999]
pdf[660 KB] EN

Išsamus statistikos priedas [SEC(2006)1005]
pdf[1,5 MB] FR

I statistikos priedas. Pažeidimų nustatymas
pdf[260 KB] FR

II statistikos priedas. Pažeidimų nagrinėjimo procedūros, suskirstytos pagal etapus, teisinį pagrindą, valstybes nares ir sektorius
pdf[410 KB] FR

III statistikos priedas. Sutarčių, reglamentų ir sprendimų taikymo pažeidimų apžvalga
pdf[300 KB] FR

IV statistikos priedas. Direktyvų įgyvendinimo pažanga

1 dalis. Direktyvos, kurių nuostatų perkėlimo terminas – 2005 m.
2 dalis. Nepranešimas apie nacionalines direktyvų įgyvendinimo priemones (NĮP)
3 dalis. Pažeidimų nagrinėjimo procedūros, pradėtos dėl netinkamų NĮP ir netinkamo jų taikymo
pdf[925 KB] FR

V statistikos priedas. Teisingumo Teismo sprendimai, priimti iki 2005 m. guodžio 31 d. ir dar neįvykdyti
pdf[214 KB] FR

VI priedas. Nacionalinių teismų sprendimų, susijusių su Bendrijų teisės taikymu, apžvalga
pdf[419 KB] FR