Title of the document in the language of the document - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text23. vuosikertomus yhteisön oikeuden soveltamisen valvonnasta (KOM(2006) 416)


23. vuosikertomus yhteisön oikeuden soveltamisen valvonnasta (KOM(2006) 416)
pdfCSDADEETELENESFIFRITLVLTHUMTNLPLPTSKSLSV

Liite: Tilanne eri toimialoilla (SEC(2006) 999)
pdf[660 KB] EN

Kaikki tilastoliitteet (SEC(2006) 1005)
pdf[1,5 MB] FR

Tilastoliite I: Havaitut rikkomistapaukset
pdf[260 KB] FR

Tilastoliite II: Rikkomusmenettelyt eriteltyinä käsittelyvaiheen, oikeusperustan, jäsenvaltion ja toimialan mukaan
pdf[410 KB] FR

Tilastoliite III: Perustamissopimusten, asetusten ja päätösten rikkominen
pdf[300 KB] FR

Tilastoliite IV: Direktiivien täytäntöönpanotilanne

Osa 1: Direktiivit, joiden täytäntöönpanon määräaika oli vuonna 2005
Osa 2: Direktiivit, joita koskevista kansallisista täytäntöönpanotoimenpiteistä ei ole ilmoitettu
Osa 3: Kansallisten täytäntöönpanotoimien puutteellisuudesta johtuvat menettelyt
pdf[925 KB] FR

Tilastoliite V: Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 31.12.2005 mennessä antamat tuomiot, joita ei ole vielä pantu täytäntöön
pdf[214 KB] FR

Liite VI: Euroopan unionin oikeuden soveltaminen kansallisissa tuomioistuimissa
pdf[419 KB] FR