Title of the document in the language of the document - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text23. aastaaruanne: ühenduse õiguse kohaldamise järelevalve [KOM(2006) 416]


23 aastaaruanne [KOM(2006) 416]
pdfCSDADEETELENESFIFRITLVLTHUMTNLPLPTSKSLSV

Olukord erinevates valdkondades [SEK(2006) 999]
pdf[660 KB] EN

Statistikalisa terviktekst [SEK(2006) 1005]
pdf[1,5 MB] FR

I statistikalisa: Rikkumiste kindlaksmääramine
pdf[260 KB] FR

II statistikalisa: Rikkumismenetlused – menetlusetapi, õigusliku aluse, liikmesriikide ja valdkondade kaupa
pdf[410 KB] FR

III statistikalisa: Ülevaade: asutamislepingute, määruste ja otsuste rikkumised
pdf[300 KB] FR

IV statistikalisa - Direktiivide rakendamise hetkeseis

1. osa: Direktiivid, mille ülevõtmistähtaeg oli 2005. aastal
2. osa: Direktiivide riiklikest rakendusmeetmetest teatamata jätmine
3. osa: Riiklike rakendusmeetmete direktiivile mittevastavuse ning nende ebaõige kohaldamise puhul algatatud rikkumismenetlused
pdf[925 KB] FR

V statistikalisa: Enne 31. detsembrit 2005 vastu võetud Euroopa Kohtu otsused, mida ei ole veel täide viidud
pdf[214 KB] FR

VI lisa: Ülevaade: ühenduse õiguse rakendamine riiklikes kohtutes
pdf[419 KB] FR