Uplatňování práva Evropské unie - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text23. výroční zpráva o kontrole Uplatňování práva Evropské unie, [KOM(2006) 416]


23. výroční zpráva [KOM(2006) 416]
pdfCSDADEETELENESFIFRITLVLTHUMTNLPLPTSKSLSV

Situace v jednotlivých odvětvích [SEK(2006) 999]
pdf[660 KB] EN

Úplná statistická příloha [SEK(2006) 1005]
pdf[1,5 MB] FR

Statistická příloha I: Zjišťování porušení předpisů
pdf[260 KB] FR

Statistická příloha II: Řízení pro porušení práva – rozdělení podle etap, právního základu, členských států a odvětví
pdf[410 KB] FR

Statistická příloha III: Přehled případů porušení smluv, nařízení a rozhodnutí
pdf[300 KB] FR

Statistická příloha IV – Stav provádění směrnic

Část 1: Směrnice, které měly být provedeny do roku 2005
Část 2: Nesdělení vnitrostátních opatření zajišťujících provádění směrnic (VPO).
Část 3: Řízení pro porušení práva zahájené v důsledku nesouladu nebo nesprávného uplatňování VPO
pdf[925 KB] FR

Statistická příloha V: Rozsudky Evropského soudního dvora vynesené do 31. prosince 2005, které doposud nebyly vykonány
pdf[214 KB] FR

Příloha VI: Přehled Uplatňování práva Evropské unie vnitrostátními soudy
pdf[419 KB] FR