Uporaba prava Evropske unije - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text22. letno poročilo o nadzoru nad uporabo prava EU [COM(2005) 570]

22. letno poročilo COM (2005) 570
pdf[200Kb] CSDADEETELENESFIFRITLVLTHUMTNLPLPTSKSLSV

Stanje po sektorjih [SEC(2005) 1446]
pdf[640Kb] FR

Priloga z vsemi statističnimi podatki [SEC(2005) 1447]
pdf[3,2Mb] FR

Priloga s statističnimi podatki I: Odkrite kršitve
pdf[400Kb] FR

Priloga s statističnimi podatki II: Postopek za ugotavljanje kršitev – stopnje postopka, pravna podlaga, država članica in sektor
pdf[450Kb] FR

Priloga s statističnimi podatki III: Kršitve pogodb, uredb in odločb
pdf[270Kb] FR

Priloga s statističnimi podatki IV: Prenos direktiv

Del 1: direktive, pri katerih je rok za prenos potekel leta 2004
Del 2: neobveščanje o nacionalnih ukrepih za prenos direktiv
Del 3: postopki za ugotavljanje kršitev zaradi neizpolnjevanja in nepravilne uporabe nacionalnih ukrepov za prenos direktiv
pdf[1,3MB] FR

Priloga s statističnimi podatki V: Sodbe Sodišča Evropskih skupnosti do 31. decembra 2004, ki še niso izvršene
pdf[210KB] FR

Priloga VI: Nacionalna sodišča in Uporaba prava Evropske unije
pdf[350KB] FR