Toepassing van het EU-recht - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text22e jaarlijks verslag over de controle op de toepassing van het EU-recht COM(2005)570

22e jaarlijks verslag [COM(2005) 570]
pdf[200Kb] CSDADEETELENESFIFRITLVLTHUMTNLPLPTSKSLSV

Situatie in de verschillende sectoren [SEC(2005) 1446]
pdf[640Kb] FR

Volledige statistische bijlage [SEC(2005) 1447]
pdf[3,2Mb] FR

Statistische bijlage I: Opsporing van inbreuken
pdf[400Kb] FR

Statistische bijlage II: Inbreukprocedures - per stadium, rechtsgrondslag, lidstaat en sector
pdf[450Kb] FR

Statistische bijlage III: Inbreuken op de verdragen, verordeningen en beschikkingen
pdf[270Kb] FR

Statistische bijlage IV: Stand van de toepassing van de richtijnen

Deel 1: Richtlijnen waarvan de omzettingstermijn in 2004 is verstreken
Deel 2: Niet-mededeling van nationale maatregelen ter uitvoering van richtlijnen
Deel 3: Inbreukprocedures wegens non-conformiteit en onjuiste toepassing van de nationale uitvoeringsmaatregelen
pdf[1,3MB] FR

Statistische bijlage V: Tot en met 31 december 2004 gewezen arresten van het Hof van Justitie waaraan nog geen uitvoering is gegeven
pdf[210KB] FR

Bijlage VI: Overzicht van de toepassing van het EU-recht door de nationale rechterlijke instanties
pdf[350KB] FR