Title of the document in the language of the document - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text22. ziņojums par Eiropas Savienības tiesību piemērošanas kontroli (COM(2005)570)

22. gada ziņojums (COM(2005) 570)
pdf[200Kb] CSDADEETELENESFIFRITLVLTHUMTNLPLPTSKSLSV

Situācija dažādās nozarēs (SEC(2005) 1446)
pdf[640Kb] FR

Pilnīga statistika (SEC(2005) 1447)
pdf[3,2Mb] FR

Statistika — Atklātie pārkāpumi
pdf[400Kb] FR

Statistika — Pārkāpumu procedūras — sadalījums pa posmiem, pēc juridiskā pamata, pa dalībvalstīm un nozarēm
pdf[450Kb] FR

Statistika — Līgumu, regulu un lēmumu pārkāpumi
pdf[270Kb] FR

Statistika — Direktīvu izpildes progress

1. daļa — Direktīvas, kuru transponēšanas termiņš ir 2004. gadā
2. daļa — Dalībvalstis, kas nav paziņojušas direktīvu izpildes pasākumus (MNE)
3. daļa — Pārkāpuma procedūras, kas sāktas saistībā ar MNE neatbilstību un nepareizu piemērošanu
pdf[1,3MB] FR

Statistika — Eiropas Kopienu Tiesas spriedumi, kas pieņemti līdz 2004. gada 31. decembrim un joprojām nav izpildīti
pdf[210KB] FR

VI pielikums — Pārskats par to, kā Kopienas tiesības piemēro dalībvalstu tiesas
pdf[350KB] FR