Title of the document in the language of the document - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text22-oji Bendrijų teisės taikymo kontrolės ataskaita [COM(2005) 570]

22-oji metinė ataskaita [COM(2005) 570]
pdf[200Kb] CSDADEETELENESFIFRITLVLTHUMTNLPLPTSKSLSV

Padėtis įvairiuose sektoriuose [SEC(2005) 1446]
pdf[640Kb] FR

Išsamus statistikos priedas [SEC(2005)1447]
pdf[3,2Mb] FR

I statistikos priedas. Pažeidimų nustatymas
pdf[400Kb] FR

II statistikos priedas. Pažeidimų nagrinėjimo procedūros, suskirstytos pagal etapus, teisinį pagrindą, valstybes nares ir sektorius
pdf[450Kb] FR

III statistikos priedas. Sutarčių, reglamentų ir sprendimų taikymo pažeidimų apžvalga
pdf[270Kb] FR

IV statistikos priedas. Direktyvų įgyvendinimo pažanga

1 dalis. Direktyvos, kurių nuostatų perkėlimo terminas – 2004 m.
2 dalis. Nepranešimas apie nacionalines direktyvų įgyvendinimo priemones (NĮP)
3 dalis. Pažeidimų nagrinėjimo procedūros, pradėtos dėl netinkamų NĮP ir netinkamo jų taikymo
pdf[1,3MB] FR

V statistikos priedas. Teisingumo Teismo sprendimai, priimti iki 2004 m. guodžio 31 d. ir dar neįvykdyti
pdf[210KB] FR

VI priedas. Nacionalinių teismų sprendimų, susijusių su Bendrijų teisės taikymu, apžvalga
pdf[350KB] FR