Title of the document in the language of the document - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text22. vuosikertomus yhteisön oikeuden soveltamisen valvonnasta (KOM(2005) 570)

22. vuosikertomus yhteisön oikeuden soveltamisen valvonnasta (KOM(2005) 570)
pdf[200Kb] CSDADEETELENESFIFRITLVLTHUMTNLPLPTSKSLSV

Liite: Tilanne eri toimialoilla (SEC(2005) 1446)
pdf[640Kb] FR

Kaikki tilastoliitteet (SEC(2005) 1447)
pdf[3,2Mb] FR

Tilastoliite I: Havaitut rikkomistapaukset
pdf[400Kb] FR

Tilastoliite II: Rikkomusmenettelyt eriteltyinä käsittelyvaiheen, oikeusperustan, jäsenvaltion ja toimialan mukaan
pdf[450Kb] FR

Tilastoliite III: Perustamissopimusten, asetusten ja päätösten rikkominen
pdf[270Kb] FR

Tilastoliite IV: Direktiivien täytäntöönpanotilanne

Osa 1: Direktiivit, joiden täytäntöönpanoaika oli vuonna 2004
Osa 2: Direktiivit, joiden täytäntöönpanotoimenpiteistä ei ole ilmoitettu
Osa 3: Rikkomusmenettelyt, jotka on aloitettu direktiivien noudattamatta jättämisen tai kansallisten täytäntöönpanotoimien virheellisen soveltamisen johdosta
pdf[1,3MB] FR

Tilastoliite V: Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 31.12.2004 mennessä antamat tuomiot, joita ei ole vielä pantu täytäntöön
pdf[210KB] FR

Liite VI: Euroopan unionin oikeuden soveltaminen kansallisissa tuomioistuimissa
pdf[350KB] FR