Title of the document in the language of the document - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text22. aastaaruanne: ühenduse õiguse kohaldamise järelevalve [KOM(2005) 570]

22. aastaaruanne [COM(2005) 570]
pdf[200Kb] CSDADEETELENESFIFRITLVLTHUMTNLPLPTSKSLSV

Olukord erinevates valdkondades [SEK(2005) 1446]
pdf[640Kb] FR

Statistikalisa terviktekst [SEK(2005) 1447]
pdf[3,2Mb] FR

I statistikalisa: Rikkumiste kindlaksmääramine
pdf[400Kb] FR

II statistikalisa: Rikkumismenetlused – menetlusetapi, õigusliku aluse, liikmesriikide ja valdkondade kaupa
pdf[450Kb] FR

III statistikalisa: Ülevaade: asutamislepingute, määruste ja otsuste rikkumised
pdf[270Kb] FR

IV statistikalisa: Direktiivide rakendamise hetkeseis

1. osa: Direktiivid, mille ülevõtmistähtaeg oli 2004. aastal
2. osa: Direktiivide riiklikest rakendusmeetmetest teatamata jätmine
3. osa: Riiklike rakendusmeetmete direktiivile mittevastavuse ning nende ebaõige kohaldamise puhul algatatud rikkumismenetlused
pdf[1,3MB] FR

V statistikalisa: Enne 31. detsembrit 2004 vastu võetud Euroopa Kohtu otsused, mida ei ole veel täide viidud
pdf[210KB] FR

VI lisa: Ülevaade: ühenduse õiguse rakendamine riiklikes kohtutes
pdf[350KB] FR