Title of the document in the language of the document - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text22. årsrapport om kontrollen med gennemførelsen af EU-retten [KOM(2005) 570]

22. årsrapport [KOM(2005) 570]
pdf[200 Kb] CSDADEETELENESFIFRITLVLTHUMTNLPLPTSKSLSV

Situationen i de enkelte sektorer [SEK(2005) 1446]
pdf[640 Kb] FR

Fuldstændigt statistisk bilag [SEK(2005) 1447]
pdf[3,2 Mb] FR

Statistisk bilag I: Afsløring af overtrædelser
pdf[400 Kb] FR

Statistisk bilag II: Overtrædelser - efter fase, retsgrundlag, EU-land og sektor
pdf[450 Kb] FR

Statistisk bilag III: Oversigt over overtrædelser af traktater, forordninger og afgørelser/beslutninger
pdf[270 Kb] FR

Statistisk bilag IV: Oversigt over direktivernes gennemførelse

Del 1: Direktiver, hvor gennemførelsesfristen udløb i 2004
Del 2: Manglende meddelelse af de nationale gennemførelsesbestemmelser til direktiverne
Del 3: Overtrædelsesprocedurer, som er indledt på grund af manglende overensstemmelse eller ukorrekt anvendelse af de nationale gennemførelsesbestemmelser
pdf[1,3 MB] FR

Statistisk bilag V: Domme afsagt af Domstolen indtil den 31. december 2004 og som endnu ikke er fuldbyrdet
pdf[210 KB] FR

Bilag VI: Oversigt over de nationale retters anvendelse af EU-retten
pdf[350 KB] FR