Title of the document in the language of the document - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text21. ziņojums par Eiropas Savienības tiesību piemērošanas kontroli (COM(2004) 839)

XXI gadskārtējais ziņojums par Eiropas Savienības tiesību piemērošanas kontroli
pdfDADEELENESFRITNLPTFISV

A pielikums — Situācija dažādās nozarēs
pdfFR

I pielikums — Pārkāpumu atklāšana
pdfFR

II pielikums — Pārkāpumu procedūras — sadalījums pa posmiem, pēc juridiskā pamata, pa dalībvalstīm un nozarēm
pdfFR

III pielikums — Līgumu, regulu un lēmumu pārkāpumi
pdfFR

(IV sējums) IV pielikums — Direktīvu izpildes progress
1. daļa — Direktīvas, kuru transponēšanas termiņš ir 2003. gadā
2. daļa — Dalībvalstu paziņotie un nepaziņotie direktīvu izpildes pasākumi (MNE)
pdfFR

(V sējums) IV pielikums — 2. daļa — Kopsavilkuma tabula. Pārskats par dalībvalstu paziņotajiem direktīvu izpildes pasākumiem (situācija 2003. gada 31. decembrī)
3. daļa — Pārkāpumi, kas saistīti ar direktīvu izpildes pasākumu (MNE) neatbilstību
4. daļa — Pārkāpumi, kas saistīti ar direktīvu MNE nepareizu piemērošanu
pdfFR

V pielikums — Eiropas Kopienu Tiesas spriedumi, kas pieņemti līdz 2003. gada 31. decembrim un joprojām nav izpildīti
VI pielikums — Pārskats par to, kā Kopienas tiesības piemēro dalībvalstu tiesas
pdfFR