Title of the document in the language of the document - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text21-oji Bendrijų teisės taikymo kontrolės ataskaita [COM(2004) 839]

XXI-oji Bendrijų teisės taikymo kontrolės metinė ataskaita
pdfDADEELENESFRITNLPTFISV

A priedas. Padėtis įvairiuose sektoriuose
pdfFR

I priedas. Pažeidimų nustatymas
pdfFR

II priedas. Pažeidimų nagrinėjimo procedūros, suskirstytos pagal etapus, teisinį pagrindą, valstybes nares ir sektorius
pdfFR

III priedas. Sutarčių, reglamentų ir sprendimų taikymo pažeidimų apžvalga
pdfFR

(IV tomas). IV priedas. Direktyvų įgyvendinimo pažanga
1 dalis. Direktyvos, kurių nuostatų perkėlimo terminas – 2003 m.
2 dalis. Pranešimas ir nepranešimas apie nacionalines direktyvų įgyvendinimo priemones
pdfFR

(V tomas). IV priedas. 2 dalis. Suvestinė lentelė, Pranešimų apie nacionalines direktyvų įgyvendinimo priemones būklė (padėtis 2003 m. gruodžio 31 d.)
3 dalis. Su netinkamomis direktyvų NĮP susiję pažeidimai
4 dalis. Su netinkamu direktyvų NĮP taikymu susiję pažeidimai
pdfFR

V priedas. Teisingumo Teismo sprendimai, priimti iki 2003 m. gruodžio 31 d. ir dar neįvykdyti
VI priedas. Nacionalinių teismų sprendimų, susijusių su Bendrijų teisės taikymu, apžvalga
pdfFR