Title of the document in the language of the document - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text21. vuosikertomus yhteisön oikeuden soveltamisen valvonnasta (KOM(2004) 839)

21. vuosikertomus yhteisön oikeuden soveltamisen valvonnasta
pdfDADEELENESFRITNLPTFISV

Liite A: Tilanne eri toimialoilla
pdfFR

Liite I: Havaitut rikkomistapaukset
pdfFR

Liite II: Rikkomusmenettelyt eriteltyinä käsittelyvaiheen, oikeusperustan, jäsenvaltion ja toimialan mukaan
pdfFR

Liite III: Perustamissopimusten, asetusten ja päätösten rikkominen
pdfFR

(Nide IV) Liite IV: Direktiivien täytäntöönpanotilanne
Osa 1: Direktiivit, joiden täytäntöönpanoaika päättyi vuonna 2003
Osa 2: Direktiivit, joiden täytäntöönpanotoimenpiteistä on/ei ole ilmoitettu
pdfFR

(Nide V) Liite IV: Osa 2 - Yhteenvetotaulukko – Direktiivien kansallisista täytäntöönpanotoimista ilmoittaminen (tilanne 31.12.2003)
Osa 3: Rikkomusmenettelyt, jotka on aloitettu direktiivien noudattamatta jättämisen johdosta
Osa 4: Rikkomusmenettelyt, jotka on aloitettu direktiivien kansallisten täytäntöönpanotoimien virheellisen soveltamisen johdosta
pdfFR

Liite V: Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 31.12.2003 mennessä antamat tuomiot, joita ei ole vielä pantu täytäntöön
Liite VI: Euroopan unionin oikeuden soveltaminen kansallisissa tuomioistuimissa
pdfFR