Title of the document in the language of the document - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text21. årsrapport om kontrollen med gennemførelsen af EU-retten [KOM(2004) 839]

21. årsrapport om kontrollen med gennemførelsen af EU-retten
pdfDADEELENESFRITNLPTFISV

Bilag A: Situationen inden for de enkelte sektorer
pdfFR

Bilag I: Afsløring af overtrædelser
pdfFR

Bilag II: Overtrædelser - efter fase, retsgrundlag, EU-land og sektor
pdfFR

Bilag III: Oversigt over overtrædelser af traktater, forordninger og afgørelser/beslutninger
pdfFR

(Bind IV): Bilag IV - Oversigt over direktivernes gennemførelse
Del 1: Direktiver, hvor gennemførelsesfristen udløb i 2003
Del 2: Meddelelse og manglende meddelelse af de nationale gennemførelsesbestemmelser til direktiverne
pdfFR

(Bind V): Bilag IV, del 2: Oversigt. Antal meddelte nationale foranstaltninger til gennemførelse af direktiverne (situation pr. 31. december 2003)
Del 3: Ikke-fyldestgørende nationale foranstaltninger til gennemførelse af direktiverne
Del 4: Ukorrekt gennemførelse
pdfFR

Bilag V: Domme afsagt af Domstolen indtil den 31. december 2003 og som endnu ikke er fuldbyrdet
Bilag VI: Oversigt over de nationale retters anvendelse af EU-retten
pdfFR