Uporaba prava Evropske unije - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text20. letno poročilo o nadzoru nad uporabo prava EU COM(2003) 669.

XX. letno poročilo o nadzoru nad uporabo prava EU

Priloga I: Odkrite kršitve
pdfDADEELENESFRITNLPTFISV

Priloga II: Postopek za ugotavljanje kršitve – stopnje postopka, pravna podlaga, država članica in sektor
pdfDADEELENESFRITNLPTFISV

Priloga III: Kršitve pogodb, uredb in odločb
pdfDADEELENESFRITNLPTFISV

(Zvezek IV): Priloga IV – Prenos direktiv
Del 1: direktive, pri katerih je rok za prenos potekel leta 2002
Del 2: obveščanje in neobveščanje o nacionalnih ukrepih za prenos direktiv
pdfDADEELENESFRITNLPTFISV

(Zvezek V): Priloga IV – Del 2 – Zbirna razpredelnica, obveščanje o nacionalnih ukrepih za prenos direktiv (stanje 31. decembra 2002)
Del 3 – Kršitve zaradi neizpolnjevanja nacionalnih ukrepov za prenos direktiv
Del 4 – Kršitve zaradi napačne uporabe nacionalnih ukrepov za prenos direktiv
pdfDADEELENESFRITNLPTFISV

Priloga V: Sodbe Sodišča Evropskih skupnosti do 31. decembra 2002, ki še niso izvršene
Priloga VI: Nacionalna sodišča in Uporaba prava Evropske unije
pdfDADEELENESFRITNLPTFISV