Title of the document in the language of the document - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text20. vuosikertomus yhteisön oikeuden soveltamisen valvonnasta (KOM(2003) 669)

20. vuosikertomus yhteisön oikeuden soveltamisen valvonnasta

Liite I: Havaitut rikkomistapaukset
pdfDADEELENESFRITNLPTFISV

Liite II: Rikkomusmenettelyt eriteltyinä käsittelyvaiheen, oikeusperustan, jäsenvaltion ja toimialan mukaan
pdfDADEELENESFRITNLPTFISV

Liite III: Perustamissopimusten, asetusten ja päätösten rikkominen
pdfDADEELENESFRITNLPTFISV

(Nide IV) Liite IV: Direktiivien täytäntöönpanotilanne
Osa 1: Direktiivit, joiden täytäntöönpanoaika päättyi vuonna 2002
Osa 2: Direktiivit, joiden täytäntöönpanotoimenpiteistä on/ei ole ilmoitettu
pdfDADEELENESFRITNLPTFISV

(Nide V) Liite IV: Osa 2: Yhteenvetotaulukko – Direktiivien kansallisista täytäntöönpanotoimista ilmoittaminen (tilanne 31.12.2002)
Osa 3: Rikkomusmenettelyt, jotka on aloitettu direktiivien noudattamatta jättämisen johdosta
Osa 4: Rikkomusmenettelyt, jotka on aloitettu direktiivien kansallisten täytäntöönpanotoimien virheellisen soveltamisen johdosta
pdfDADEELENESFRITNLPTFISV

Liite V: Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 31.12.2002 mennessä antamat tuomiot, joita ei ole vielä pantu täytäntöön
Liite VI: Euroopan unionin oikeuden soveltaminen kansallisissa tuomioistuimissa
pdfDADEELENESFRITNLPTFISV