Tillämpning av EU-rätten - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textNittonde årsrapporten om kontrollen av gemenskapsrättens tillämpning [KOM(2002) 324]

Nittonde årsrapporten om kontrollen av gemenskapsrättens tillämpning

Bilaga I: Överträdelser – Bakgrund

Bilaga II: Överträdelser: ärendefas, rättslig grund, medlemsstat och sektor

Bilaga III: Översikt över överträdelser av fördrag, förordningar och beslut

(Volym IV): Bilaga IV – Genomförande av direktiv
Del 1: Direktiv som skulle ha införlivats 2001
Del 2: Anmälan av och underlåtenhet att anmäla nationella genomförandebestämmelser för direktiv

(Volym V): Bilaga IV – Del 2 – Sammanfattning. Anmälan av nationella genomförandebestämmelser (per den 31 december 2001)
Del 3 – Bristande överensstämmelse i nationella genomförandebestämmelser till direktiv

Del 4 – Felaktig tillämpning av direktiv

Bilaga V: Domar som har meddelats fram till och med den 31 december 2001 och som ännu inte har verkställts
Bilaga VI: Nationella domstolars tillämpning av gemenskapsrätten