Aplicarea dreptului Uniunii Europene - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textAl 19-lea raport privind controlul aplicării dreptului Uniunii Europene COM(2002)324

Al 19-lea raport anual privind controlul aplicării dreptului Uniunii Europene

Anexa I: Detectarea încălcărilor

Anexa II: Proceduri de încălcare - etape, temei juridic, stat membru şi sector

Anexa III: Privire de ansamblu asupra încălcării dispoziţiilor prevăzute de tratate, regulamente şi decizii

(Volumul IV) : Anexa IV - Situaţia punerii în aplicare a directivelor
Partea 1: Directivele al căror termen limită de transpunere a expirat în 2001
Partea a 2-a: Comunicarea şi necomunicarea măsurilor naţionale de punere în aplicare a directivelor

(Volumul V) : Anexa IV - Partea a 2-a - Tabel recapitulativ, Stadiul comunicării măsurilor naţionale de punere în aplicare a directivelor (situaţia la 31 decembrie 2001)
Patea a 3-a - Proceduri privind încălcarea dreptului Uniunii Europene lansate pentru neconformrea la directive a măsurilor naţionale de punere în aplicare
Patea a 4-a - Proceduri privind încălcarea dreptului Uniunii Europene lansate pentru aplicare necorespunzătoare a măsurilor naţionale de punere în aplicare a directivelor

Anexa V: Hotărârile Curţii de Justiţie pronunţate până la 31 decembrie 2001 care nu au fost încă puse în aplicare
Anexa VI: Privire de ansamblu asupra aplicării dreptului Uniunii Europene de către instanţele judecătoreşti naţionale