Title of the document in the language of the document - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textid-19-il Rapport dwar il-kontroll tal-Applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni COM(2002)324

id-XIX-il Rapport annwali dwar il-kontroll tal-Applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni

Anness I: il-kxif ta' ksur

Anness II : Proċeduri ta' ksur - tqassim skont l-istadju li jkun laħaq, il-bażi legali, l-Istat Membru u s-settur

Anness III : Ħarsa ġenerali tal-Ksur tat-Trattati, tar-Regolamenti u tad-Deċiżjonijiet

(Volum IV): Anness IV - Progress fl-implimentazzjoni tad-Direttivi
Parti 1: Direttivi li d-data ta' traspożizzjoni tagħhom skadiet fl-2001
Parti 2: Komunikazzjoni u nuqqas ta' komunikazzjoni tal-miżuri nazzjonali ta' implimentazzjoni tad-Direttivi

(Volum V): Anness IV - Parti 2 - Tabella sommarju, Progress fil-komunikazzjoni tal-miżuri nazzjonali ta' implimentazzjoni tad-Direttivi (sitwazzjoni fil-31 ta' Diċembru 2001)
Parti 3 - Ksur għan-nuqqas ta' konformità tal-MNI tad-Direttivi
Parti 4 - Ksur għall-applikazzjoni ħażina tal-MNI tad-Direttivi

Anness V: Sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja sal-31 ta' Diċembru 2001 u li għandhom ma ġewx implimentati
Anness VI : Ħarsa ġenerali lejn l-Applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni mill-qrati nazzjonali