Title of the document in the language of the document - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text19. aastaaruanne: ühenduse õiguse kohaldamise järelevalve KOM(2002) 324

XIX ühenduse õiguse kohaldamise järelevalvet käsitlev aastaaruanne

I lisa: Rikkumiste kindlaksmääramine

II lisa: Rikkumismenetlused – menetlusetapi, õigusliku aluse, liikmesriikide ja valdkondade kaupa

III lisa: Ülevaade: asutamislepingute, määruste ja otsuste rikkumised

(IV. köide): IV lisa Direktiivide rakendamise hetkeseis
1. osa: Direktiivid, mille ülevõtmistähtaeg oli 2001. aastal
2. osa: Direktiivide riiklikest rakendusmeetmetest teatamine ja teatamata jätmine

(V. köide): IV lisa - 2. osa - koondtabel; Liikmesriikide teavitatud direktiivide ülevõtmiseks rakendatud riiklikud meetmed (31. detsembri 2001. aasta seisuga)
3. osa - Rikkumised, mis on seotud riiklike rakendusmeetmete direktiivile mittevastavusega
4. osa - Rikkumised, mis on seotud riiklike rakendusmeetmete ebaõige kohaldamisega

V lisa: Enne 31. detsembrit 2001 vastu võetud Euroopa Kohtu otsused, mida ei ole veel täide viidud
VI lisa: Ülevaade: ühenduse õiguse rakendamine riiklikes kohtutes