Uporaba prava Evropske unije - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text18. letno poročilo o nadzoru nad uporabo prava EU COM(2001) 309 konč. z dne 16. 7. 2001

XVIII. letno poročilo o nadzoru nad uporabo prava EU

Priloga I: Odkrite kršitve
Priloga II: Postopek za ugotavljanje kršitve – stopnje postopka, pravna podlaga, država članica in sektor

Priloga III: Kršitve pogodb, uredb in odločb

Priloga IV – Del 1: Prenos direktiv

Priloga V: Del 1 – Zbirna razpredelnica, obveščanje o nacionalnih ukrepih za prenos direktiv (stanje 31. decembra 2000)
Del 2 – Kršitve zaradi neizpolnjevanja nacionalnih ukrepov za prenos direktiv
Del 3 – Kršitve zaradi napačne uporabe nacionalnih ukrepov za prenos direktiv

Priloga V: Sodbe Sodišča Evropskih skupnosti do 31. decembra 2000, ki še niso izvršene
Priloga VI: Nacionalna sodišča in Uporaba prava Evropske unije