Aplicarea dreptului Uniunii Europene - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textAl 18-lea raport privind controlul aplicării dreptului Uniunii Europene COM(2001)309 final din 16.07.2001

Al 18-lea raport anual privind controlul aplicării dreptului Uniunii Europene

Anexa I: Detectarea încălcărilor
Anexa II: Proceduri de încălcare - etape, temei juridic, stat membru şi sector

Anexa III: Privire de ansamblu asupra încălcării dispoziţiilor prevăzute de tratate, regulamente şi decizii

Anexa IV - Partea 1 : Situaţia punerii în aplicare a directivelor

Anexa V: Partea 1 - Tabel recapitulativ, Stadiul comunicării măsurilor naţionale de punere în aplicare a directivelor (situaţia la 31 decembrie 2000)
Patea a 2-a - Proceduri privind încălcarea dreptului Uniunii Europene lansate pentru neconformarea la directive a măsurilor naţionale de punere în aplicare
Patea a 3-a - Proceduri privind încălcarea dreptului Uniunii Europene lansate pentru aplicare necorespunzătoare a măsurilor naţionale de punere în aplicare a directivelor

Anexa V: Hotărârile Curţii de Justiţie pronunţate până la 31 decembrie 2000 care nu au fost încă puse în aplicare
Anexa VI: Privire de ansamblu asupra aplicării dreptului Uniunii Europene de către instanţele judecătoreşti naţionale